Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden, odamıza gönderilen yazıda;

03.08.2013 tarih ve 28727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik.

Ilgide kayıtlı yönetmeliğin 18. maddesi gereğince Vali Yardımcısı Sn Kenan ESKİN Başkanlığında 24.01.2018 tarihinde Valiliğimiz Toplantı Salonunda saat:14:00’da Mahalli Çevre Kurulu Toplantısı yapılmış olup toplantı sonucunda alınan 2018/01 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararı aşağıda yer almakta olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ-MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI