MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (MAOL)

​Mesleki Eğitim Merkezi, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenmiş okullar olarak kabul ediliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yönetiliyor.

​MAOL, 12 yıllık mecburi eğitim sürecinin son 4 yıldaki eğitimini kapsıyor. Mezun olanlar, teknik endüstri meslek lisesi mezunu, ustalık belgesi sahibi, mesleki yeterlilik belgesinin tamamının sahibi olarak kabul ediliyorlar.

Okula kimler kayıt yaptırabilir?

⁃ Ortaokul mezunu olanlar,
⁃ Ortaokula başladıktan sonraki herhangi bir aşamada, 58.Madde gereğince okulla ilişkisi kesilen kişiler, (devamsızlık vb. gibi)
⁃ Ortaokulu bitirdikten sonra, herhangi bir okula devam edip, sonrasında okuldan ayrılmış veya mezun olmuşsa, o statüdeki kişiler de kayıt yaptırabiliyor.

Okulda, 141 dal ve 27 alanda Mesleki Eğitim Genel müdürlüğü yönetmeliklerine göre modüler eğitim veriliyor.

Öğrenciler, 4 yıllık eğitim sürecinin, ilk yılındaki 9. sınıfta, haftada 1 gün genel bilgiler (matematik, Türkçe, sosyal bilgiler gibi) eğitimi alıyor, diğer günler ise iş yerinde çalışarak meslek öğreniyorlar.

10, 11 ve 12. sınıflarda ise,
⁃ 1 gün okulda mesleği ile teorik eğitim,
⁃ 5 gün işyerlerinde uygulamalı eğitim şeklinde meslek öğreniyorlar.

⁃ 11. sınıfı bitirdiğinde kalfalık belgesi hak sahibi oluyorlar,
⁃ 12. sınıftan mezun olduğunda, Teknik Endüstri Meslek Lisesi mezunu, ustalık belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi hak sahibi oluyorlar.

Hali hazırda cari sistemde 9 senede kalfalık ve ustalık belgesi alabilenler, bu sistemle, 4 yılda kalfalık ve ustalık belgesi almış oluyor. Aynı zamanda, teknik endüstri meslek lisesi mezunu olarak mezun oldukları için, bu okullardan mezun olanların haklarına sahip oluyorlar.

Bazı sektörler için yoğunlaştırılmış eğitim yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden onay alınarak, farklı sürelerde teorik ve uygulamalı eğitim yapmak mümkün oluyor.

Bu konulardaki devlet desteklerine bakacak olursak;

Öğrenci, devlet yurtlarında yatılı kalmak isterse, devlet tarafından 450 TL. destek veriliyor.

Öğrencilere, asgari ücretin yüzde otuzundan az olmamak üzere, çalıştıkları işyeri tarafından maaş veriliyor.

⁃ MAOL öğrencileri aynı iş yerinde 20 kişiden az ise, asgari ücretin yüzde otuzu nispetinde 435TL. iş yeri tarafından öğrenciye ödeniyor. Aynı zamanda devlet, işverene 290 TL. ödeme yapıyor.

⁃ MAOL öğrencilerinin, aynı iş yerindeki sayısı 20 kişinin üzerinde ise öğrenciye ödenen miktar değişmiyor, devlet işverene 145 TL. ödeme yapıyor.

⁃ Aynı zamanda MAOL öğrencilerine, çalıştıkları iş yerinde asgari 435 TL. den fazlasının ödenmesi, işverenin takdirine kalmış oranda ücret ödeniyor.

⁃ Öğrencilerin SGK primleri, iş kazası ve sağlık sigortaları da devlet tarafından karşılanıyor.

Bu mevzuatın hazırlanmasında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Kurulu üyesi sıfatıyla katkı sağlayan ve Simav ilçemizde uygulamasını başlatan Simav Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şeref Kazcıoğlu’nun, mevzuata hâkim olarak, gerekli bilgi desteklerini il çapında veriyor olması, ilimizde MAOL uygulamalarının başarı ile sonuçlanmasında önemli bir katkı olacaktır.