KOSGEB-COSME Kapsamındaki Proje Etkinlikleri Hakkında

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği-COSME Programı’nın (2014-2020) (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) AB tarafından 2,3 milyar Euro bütçe ile KOBİ’lerin yeni pazarlara ve finansmana erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşulların geliştirilmesi ve girişimciliğim teşvik edilmesi hedefleriyle oluşturulmuştur.

Türkiye’nin programa katılımı, ülkemiz ve Birlik arasında imzalanıp 18 Aralık 2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anlaşma ile gerçekleşmiş, sonrasında ise KOSGEB’in ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, KOSGEB Başkanlığı, ulusal katkı payı ödenmesi, programdan en üst düzeyde yararlanılması için kapasite oluşturması, faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerimizin desteklenmesi amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı koordinatörlüğündeki IPA-Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı fonlarından yararlanılmakta ve bu kapsamda ”COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek için Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” projesi yürütülmektedir.

Çeşitli tanıtım ve eğitim etkinliklerini içeren proje, 5 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Açılış Konferansı ile başlamış ve sonrasında yurdumuzun çeşitli illerinde gerçekleştirilen eğitimler ile faaliyetlerine devam etmiştir. Proje kapsamında Ankara’da gerçekleştirilecek olan tematik eğitimlere aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde, www.cosme.kosgeb.gov.tr adresinden kayıt yapılarak katılım sağlanacaktır.

Etkinlik Takvimi:

Ankara “Genç Girişimciler için Erasmus” Tematik Eğitimi, 22 Mart 2018

Ankara “Kümelenme” Tematik Eğitimi, 03 Nisan 2018