Paris IV Konferansı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB), odamıza gönderilen yazıda;

Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, Lübnan ekonomisinin ve altyapısının iyileştirilmesi için uluslararası finansman desteği sağlanması amacıyla 6 Nisan 2018 tarihinde Paris’te Bakanlar düzeyinde düzenlenecek Paris IV Konferansı’na hazırlık amacıyla 6 Mart 2018 tarihinde inşaat şirketleri başta olmak üzere özel sektörün katılımıyla bir toplantı düzenlendiği bildirilmektedir.

Başbakanlık Sarayında Başbakan Hariri başkanlığında Paris IV Konferansı hazırlıkları çerçevesinde yapılan toplantıda Başbakan Hariri’nin 6 Nisan 2018 tarihindeki Paris IV Konferansında, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Sermaye Yatırım Programını ( CIP ) tanıtacakları, istihdamın arttırılması ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması için kapsamlı bir vizyon sunacakları, bu vizyonda mali konsolidasyona, sektörel ve yapısal reformlara ve imalat sektörünün çeşitlendirilmesi hususlarına yer verileceğinin belirttiği kaydedilmektedir.

Yazıda devamla, Başbakan Hariri’nin Ekonomi Başdanışmanı Nadim Munla’nın CIP hakkında bilgi verdiği, bu çerçevede, CIP’in 8-10 yıllık bir süre içinde yaklaşık 17 milyar ABD doları tutarında altyapı yatırımları öngördüğü, bu meblağın 3 milyar ABD Dolarlık kısmının su kaynakları ve atık yönetimi, 5,5 milyar Dolarlık kısmının elektrik ve enerji, 3,5 milyar ABD dolarlık kısmının telekomünikasyon, 350 milyon ABD dolarlık kısmının ise turizm sektörüne ayrıldığını, planın coğrafi olarak tüm Lübnan’ı kapsadığını ve yerel idarelerin görüşlerinin alınarak hazırlandığını belirttiği ifade edilmektedir. Yazıda 6 Mart 2018 tarihinde düzenlenen bahsekonu toplantıya, üçte biri yabancı olmak üzere 200 şirketin katıldığı kaydedilmektedir.

6 Nisan 2018 tarihine kadar Bakanlar düzeyinde yapılacak Paris IV Konferansı’yla ilgili belgelere www.tobb.org.tr adresinde ‘’Hizmetler’’ başlığı altındaki ‘’Uluslararası İş İmkânları/Yurt Dışı Etkinlikler’’ bölümünden ulaşılabileceği belirtilen yazıda, 6 Mart 2018 tarihinde düzenlenen Paris IV Konferansı Hazırlık raporunun da aynı linkte yer aldığı ifade edilmektedir.

Yanısıra, 6 Mart 2018 tarihinde Beyrut’ta yapılan Paris IV Konferansı Hazırlık toplantısına katılmış olan üyelerimizin Odamıza bilgi verilmesi rica olunur.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği