Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda; maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Maden Atıkları Yönetmeliği”nin 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına dair alt mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar Bakanlık tarafından hazırlanan açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütüleceği ifade edilmektedir.

Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibariyle gelen görüş ve değerlendirmeler ile Bakanlığın tespitleri neticesinde, bazı ilave ve düzeltmelerin yapılması gerektiği mütalaa edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Türkiye Odalar ve ve Borsalar Birliğine ilettiği “Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar” doğrultusunda iş ve işlem tesis edileceği ifade edilmekte olup açıklama metni aşağıda yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK: AÇIKLAMA METNİ