Hong Kong Gümrük Deklarasyonuna İlişkin Değişiklik

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza gönderilen yazıda;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda, 16.07.2018 tarihinden itibaren Hong Kong’a gelen ve Hong Kong’dan ayrılan gerçek kişilerin, beraberlerinde bulundurdukları büyük miktarlı para ve devredilebilen, piyasası olan, alınıp satılabilen, ciro edilebilir borç araçları, bono, tahvil ve benzer kıymetli evrakı (örneğin toplam değeri 120.000 HK Dolarını aşanlar) yeni bir kanunla yazılı olarak deklare etme zorunluluğunun (Cross-boundary Movement of Physical Currency and Bearer Negotiable lnstruments Ordinance – Chapter 629) getirildiği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, bahse konu kanun çerçevesinde;
– Ekte isimleri yer alan 13 belirlenmiş kontrol noktaları yoluyla, yüksek miktarlı para ve kıymetli evrak ile HK’a ulaşan kişilerin, Kırmızı ve Yeşil Hat Sistemindeki Kırmızı Hattı (Red Channel) kullanarak Gümrük memuruna yazılı deklarasyon vermek zorunda olduğu,
– Belirlenmiş kontrol noktalarını kullanmaksızın, HK’dan ayrılmak üzere olan veya HK’a ulaşan kişilerin, Gümrük memurunun, beraberinde yüksek miktarlı para veya kıymetli evrak taşıyıp taşımadığına yönelik bildirimde bulunma talebi üzerine, taşımaları halinde yazılı deklarasyon yapmak zorunda olduğu,
– Deklarasyon Formlarının Gümrük varış Holündeki Kırmızı Kanal’da hazır tutulacağı, aynı zamanda Custom s and Exeise Department (C&ED) web sitesinden de erişimin mümkün olacağı,
– Kargo sevkiyatlarında ithalatı ve ihracatı yapılan Para ve kıymetli evraklara C&ED web sitesinden erişilebileceği,
– Kanuna uymayanların maksimum 500.000 HK Doları para cezası ve 2 yıl hapis cezasına maruz kalacağı,
– Deklarasyonu vermeyen ve vermediği ilk kez tespit edilen kişilerin, geçmişte para aklama veya teröre finans sağlama gibi suçlamalara tabi olmamaları halinde 2.000 HK Doları ödemeye mahkum edilebileceği,
– Kamuya, ,ziyaretçilere ve ticaret yapanlara yardımcı olmak amacıyla, Kanunun yürürlüğe girdiği 16 Temmuz 2018 tarihinden sonraki ilk 3 ay içerisinde, Kanuna uymayanlara mümkün olduğu ölçüde yazılı uyarı verileceği ifade edilmektedir.
Bu çerçevede, söz konusu düzenlemeye ilişkin bilgilerin Hong Kong’a yapılacak iş amaçlı seyahatlerde dikkate alınmasını teminen,duyurulur.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Belirlenmiş Kontrol Noktaları
ı. Lo Wu Control Point
2. Hung Hom Station
3. Man Kam To Boundary Control Point
4. Sha Tau Kok Boundary Control Point
5. Hong Kong-Macau Ferry Terminal
6. China Ferry Terminal
7. Lok Ma Chau Boundary Control Point
8. Hong Kong International Airport
9. Tuen Mun Ferry Terminal
10. Shenzhen Bay Port Hong Kong Port Area
11. Lok Ma Chau Spur Line Control Point
12. Kai Tak Cruise Terminal
13. Ocean Terminal