Programmable Logic Controller (PLC) Kursları

Sayın Üyemiz,

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ (DPÜ-TTO AŞ) ar-ge ve yenilikçilik çalışmalarında öncülük yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşların fikri mülkiyet kapsamında koruma altına alınması ve uygulamaya geçirilmesi için uğraş vermek üzere kurulmuş bir şirkettir. Bu şirketin görevleri arasında sertifikalı eğitim kursları düzenlemek de yer almaktadır. Bu amaca yönelik olarak DPÜ-TTO AŞ ile Festo Sanayi ve Ticaret A.Ş. birlikte düzenledikleri sertifikalı eğitim kursları ile ar-ge ve yenilikçilik çalışmalarına doğrudan katkıda bulunabilecek donanımlı teknik elemanların yetişmesini hedeflenmektedirler.

Bu amaca yönelik olarak bu yıl şirketimiz tarafından üniversiternizde düzenlenen Prograınmable Logic Controller (PLC) Kurslarının ilgilenen üyelerinize duyurulması ve sanayide çalışan teknik elemanların da bu kurslardan faydalanmaları arzu edilmektedir. Kurslar ile ilgili bilgiler ve kurs tarihleri ekte gönderilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

DPÜ TTO AŞ – PROGRAMMABLE LOGİC CONTOLLER PLC KURSLARı BROŞÜR

EK: Programmable Logic Controller (PLC) Kurs bilgileri