KUTSO’DAN “İŞ YAŞAMINDA KUŞAK YÖNETİMİ” EĞİTİMİNE DAVET

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ile TOBB ETÜ SEM (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) işbirliğinde, Dr.Cengiz Tavukçuoğlu sunumunda, “İş Yaşamında Kuşak Yönetimi” eğitimi düzenlenecektir.

 

8 Ekim 2018 Pazartesi günü 18:00-21:00 saatlerinde, KUTSO salonunda aşağıdaki içerik ve programla düzenlenecek seminere katılmak isteyen üyelerimizin, web sayfamızdaki https://www.kutso.org.tr/egitim-seminer/egitim-kayit-formu linkinden, 5 Ekim Cuma günü saat 12:30’a kadar, online kayıt yaptırmaları gerekmekte olup, üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

PROGRAM – İÇERİK
 

17:45-18:00

 

Kayıt

 

18:00-21:00

 

Eğitim

 

AMAÇ 

Bilgi ve hızın birleştiği bu çağda, kurum çalışanlarının işlerini en hızlı ve en doğru şekilde yapabilmelerinin sağlanması, çatışmanın önlenmesi, iş yaşamına dair problemlerin çözümü ile mümkündür. Eğitimin amacı, iş yaşamında her birinin karakteri, beklentileri, yaşama amacı, içinde bulundukları koşullar, iş yapış şekilleri farklı olan çeşitli kuşaklardan oluşan çalışanlara, kuşak farklılıklarının anlatılarak birbirlerini anlamalarının sağlanması hedeflenmektedir. Böylece örgütsel performansın ön koşullarından olan başarılı insan ilişkileri ve etkili iletişim konusunda farkındalık yaratmaktır. Akademik, teorik ve pratik bilgiler eğlenceli bir üslupla paylaşılacaktır.

 

İÇERİK

Geçmişin paradigması ile bugünü anlamaya çalışmak.

Dünya çapında iş dünyasında kuşaklar.

Sessiz kuşak.

Baby Boomers’lar, X, Y ve Z Kuşakları.

C Kuşağı

Kuşakların temel özellikleri ve farklılıkları.

Kuşakların iletişim süreci ve algıları.

Kuşakların işe bakış açıları ve iş yaşamından beklentileri.

Kuşakların kariyer algıları ve liderlik tarzı beklentileri.

Değişen iş yaşamı ve gelecek.

 

Online Kayıt

 

https://www.kutso.org.tr/egitim-seminer/egitim-kayit-formu
Online kayıt

son gün ve saat

5 Ekim 2018 Cuma, saat 12:30

 

 

 

 

 

Haber: KUTSO Basın