3.AR-GE İNOVASYON ZİRVESİ VE KONGRESİ

Sayın Üyemiz,

Mimar ve Mühendisler Grubundan (MMG) odamıza intikal eden yazıda,

AR-GE Merkezleri, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler, Teknoparklar ve Organize Sanayi Bölgelerinde geliştirilen inovatif projeleri aynı platformda buluşturarak, projeler arasında sinerji ve etkileşim oluşturmayı, projelerin yatırıma dönüşmesine ve ticarileştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemek amacıyla, 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde, “MMG 3.AR-GE & İNOVASYON ZİRVESİ ve SERGİSİ” etkinliği düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, iki gün sürecek organizasyonda sergi alanı yanında çok çeşitli başlıklarda düzenlenecek oturumlarda, konunun uzmanları, iş ve sanayi dünyası temsilcileri, akademisyenler ile kamu kurum ve kuruluşları yetkililerinin, ziyaretçiler ile bir araya geleceği belirtilmektedir.

Bahse konu etkinliğe ilişkin detaylı bilgiye, http://www.argezirvesi.com adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği