ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamaları 2

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan 14.08.2018 tarih ve 12338 sayılı yazıda Ticaret Bakanlığı’nın 70422525-150.01-E.79835 sayı ve 06.08.2018 tarihli yazısına istinaden ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamalarına ilişkin hususlar yer almaktadır.

İlgili metnin tamamı aşağıda üyelerimizin bilgisine sunulur.

Ticaret Bakanlığından alınan, ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamalarına ilişkin ilgide kayıtlı yazıda aşağıdaki hususlar yer almaktadır:

‘Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan 04/08/2018 tarihli ve 2018/14185097 sayılı yazıda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı’nın 1 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye’de yargı süreci devam eden bir şahsın yakalanmasını ve tutukluluğunu gerekçe göstererek, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül hakkında yaptırım kararı alığından bahisle;

‘’Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe sayan, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin doğasına tezat düşen bu karara, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesinin gereği olarak, aynıyla mukabele edilmesinin uygun olacağının değerlendirdiği belirtilmektedir.’’

‘‘Aynı yazıda devamla, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e ilişkin olarak; diğer tedbirlerin yanında, Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her tülü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunmasının yasaklanmasına yönelik tedbirlerin alınması talep edilmektedir.’’

‘’Bu itibarla, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile İç Güvenlik Bakanı Kirstjen M. Nielsen’in kendileri ve/veya sahibi, ortağı, yöneticisi olduğu şirketlerle hiçbir surette ticaret yapılmaması gerekmektedir.’’

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası 

Genel Sekreterliği