Tır Sistemine Başvuru İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

TIR Sisteminin bilgisayarlaştırılması konusunda Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) TIR Sekreteryası ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) işbirliğiyle başlatılan eTIR Pilot projesi çerçevesinde elektronik teminat kullanılarak yapılan taşımalar başarı ile devam etmektedir.

Başarıyla yürütülmeye devam eden Pilot Projenin ikinci aşaması kapsamında, TIR Sistemine kabul prosedürü iş ve işlemlerinin elektronik ortama aktarılması çalışmaları da tamamlanmış bulunmaktadır.

Bu kapsamda, aday firmalar TIR Sistemine kabul işlemlerini https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa adresinden gerçekleştirebilecek ve başvurusunu elektronik imza yöntemi ile odalarına iletebileceklerdir. Odalara iletilen başvuru sonuçlanmasını müteakip TOBB’ a elektronik ortamda iletilebilecektir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği