KÜSİP portalı hakkında

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen, 29.11.2018 tarih ve 64902964 – 216 – E.1186 sayılı yazıda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kamu, üniversite, sanayi kuruluşları, girişimciler ve yatırımcılar arasında iş birliği ve etkileşimin sağlanacağı, www.kusip.gov.tr web adresindeki, Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Portalı (KÜSİP) hizmete sunulduğu belirtilmektedir.

Portal aracılığıyla genel olarak, paydaşların tek bir nokta üzerinden, AR-GE fonlarına, araştırmacılara, yatırımcılara, bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı erişiminin sağlanmasının hedeflendiği ifade edilmektedir. Bahse konu portala ilimizdeki sanayicilerimizin katılımının, proje ortağı bulma, endüstriyel problemlerin çözümünde danışman bulma ve yatırım fırsatlarından haberdar olma gibi, işletmelerimiz açısından önemli avantajlar sunduğu bildirilmektedir. Ayrıca, ilimizden portala kayıt sayısının, ilimizin AR-GE ve inovasyon kapasitesinin bir göstergesi olmasına binaen, söz konusu sayının çokluğunun, ilerleyen süreçlerde ilimize sunulacak AR-GE ve inovasyona yönelik fırsatlara yönelik, adeta kapı aralayan bir enstrüman olabileceğinin de göz önünde bulundurulması gerektiğinin altı çizilmektedir. Bu bağlamda, KÜSİP portalına üye işletmelerimizin ivedi kayıt yaptırmaları hususu vurgulanmaktadır.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Portala kayıt için tıklayınız: www.kusip.gov.tr