KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza intikal eden yazıda;

“KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası”nın, Bakanlar Kurulu’nun 04/06/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan Devlet destekli bir sistem olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, kuruluşundan itibaren en az iki yıl geçmişi olan, vergi ve SGK borcu olmayan ve risk değerlendirme kriterlerini sağlayan Mikro ve Küçük Ölçekli firmaların, ticari alacak sigortasından faydalanabilmekte olduğu, söz konusu sigorta’nın, KOBİ’lerimizin yapmış olduğu herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına almayı amaçladığı ifade edilmektedir.

Ayrıca, bu kapsamda Halk Sigorta A.Ş. 19.04.2018 tarihinde KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi ile ilgili Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş olduğu belirtilmektedir.

TOBB Başkanı Sayın M.Rıfat HİSARCIKLIOĞLU’nun ısrarla takibi sonucunda hayata geçen ticari alacak sigortası ile KOBİ’lerimizin, öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı korunması yoluyla finansal yapılarının güçlendirilmesi ve böylece asıl faaliyet alanlarına odaklanmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Söz konusu ticari alacak sigortası sistemi ile ilgili olarak detaylı bilgiye, http://alacaksigortasi.org internet adresinden ulaşabilmekte olup, soru, görüş, öneri iletmek veya bu konuyla ilgili olarak üyelerimizin yapmak isteyecekleri tanıtım toplantılarına davet etmek için, ticarialacaksigortasi@halksigorta.com.tr e-posta adresi kanalıyla Halk Sigorta ile irtibata geçilebileceğini

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği