Nijer İşadamının Kuracağı Fabrikalar İçin Türkiye’den İhtiyaç Duyduğu Teçhizat Listesine İlişkin Duyuru

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) odamıza gönderilen yazıda;

Dışişleri Bakanlığı’nın 16.04.2019 tarihli ve 22061769-626.70-2019/23294913 sayılı yazısında; Nijer menşeli ORIBA Holding sahibi Baba Ahmed isimli Nijerli işadamının Niamey Büyükelçimizi ziyaret ederek ülkesinde gıda işleme ve inşaat sanayi alanlarında fabrikalar kurmayı planladığı ve söz konusu fabrikalar için teçhizata ihtiyaç duyduğunun belirtildiği,

ORIBA Holding’in Niamey Büyükelçiliğimize hitaben mektubu ile İngilizce ve Fransızca dilinde ihtiyaç duyulan teçhizat listesi TOBB’un web sitesi (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altındaki Uluslararası İş Imkanları/Yurtdışı Etkinlikler bölümünden temin edilebildiği,

Konuya ilgi duyan firmaların, Fransızca ve Arapça konuşan ORIBA Holding yöneticileri ile iletişime (Teli : +227 80 Ol 42 66; Tel2: +227 80 22 07 81) geçebileceği

belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği