VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gönderilen yazıda;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdindeki girişimleri neticesinde, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin sonunun 30.09.2019 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Saygılarımla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği

EK: Verbise-kayit-surelerinin-uzatilmasi-hakkinda