KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERBİS’E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI

Sayın Üyemiz,

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2019/387 sayılı kararı uyarınca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesi gereğince, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kaydolması için belirlenen son tarih,

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 30 Haziran 2020,
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumluları için 30 Haziran 2020,
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumluları için 30 Eylül 2020,
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için 31 Aralık 2020

tarihine kadar uzatılmıştır.

Karara https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6631/Veri-Sorumlulari-Siciline-Kayit-Yukumlulugune-Iliskin-Kurulca-Belirlenen-Tarihler-Hakkinda-2019-387-Sayili-Kurul-Karar-Ozeti bağlantısından erişim sağlanabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği