TRTest ve Değerlendirme Programı

Sayın Üyemiz,

Test Test Ve Değerlendirme Anonim Şirketi’nden, Odamıza gönderilen yazıda;

TRTEST Test ve Değerlendirme AŞ; T.C Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, TÜBİTAK, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ve STM” ortaklığında kurulmuş bir şirkettir.
Şirketin amaçları içerisinde; yerli test alt yapı envanteri oluşturulması, Türkiye’de yapılamayan testlerin yapılabilirliğinin sağlanması, yurt dışında yapılan testlerin yurt içinde yapılabilirliğinin sağlanması, kamu malı test altyapılarının diğer sanayi kurum/kuruluşlarına kullandırılması ara yüz olunması gibi önemli faaliyetler yer almaktadır,

TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş, faaliyet alanlarına uygun olarak halihazırda” Yerli Test Al sapı Envanteri Projesi” kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir. Söz konusu portal ülkemize mevcut test altyapılarının verimli kullanımına, mükerrer yatırımların engellenmesine, yeni yapılacak yatırımların doğru yönlendirilmesine, piyasa denetim ve gözetim kapsamındaki test faaliyetleri süreçlerinin hızlanmasına ve yerli test cihazları üreticiler inip gelişimine katkı sağlayacaktır. Geliştirilmekte olan portal (portal.tr-test.com.tr)i aracı lığ ile 1000`den fazla firmada mevcut 10.000’e yakın test kabiliyetine ve 4000’den fazla test standardına erişini sağlanabilmektedir.

Türkiye’de yerleşik test kabiliyetlerinin portala aktarılması ile test ihtiyacı olan firmaların ihtiyaçlarına hızlı cevap verilmesi, test laboratuvarlarının üreticilere doğrudan ulaşabilmesi, test ekipmanları üreten firmaların ise ihtiyaç sahibi laboratuvarlara erişebilmesi sağlanacaktır,

Yazılım, donanım, askeri ve sivil standartlara uygun test altyapısı mevcut olan ve bu test altyapısını ticari olarak dış müşterilere ulaştırmak isteyen üyelerimizin portal.tr-test.com.tr adresin kayıt yaptırmaları hususunda bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği