Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza intikal eden yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağının, görüşe açıldığı bildirilerek Ek’deki  taslak yönetmelik hakkında görüşlerimizin bildirilmesi istenmektedir.

Söz konusu Yönetmelik taslağına ilişkin görüşünüz varsa, TOBB’a iletilmek üzere, en geç 23/01/2020 tarihine kadar orhangungor@kutso.org.tr e-posta adresine  gönderilmesini değerlendirmenize sunarız.

EK-1: https://www.kutso.org.tr/wp-content/uploads/2020/01/Yonetmelik-Taslagi.pdf