Yıllık İşletme Cetveli Bilgi Girişi Duyurusu

T.C. Kütahya Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden odamıza intikal eden yazıda,

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre, işletmelere verilmiş bulunan Sanayi Sicil Belgesiyle ilgili olarak, 01/01/2020-30/04/2020 tarihleri arasında verilmesi gereken 2019 Yılı Yıllık İşletme Cetvelinin, e-devlet üzerinde http://sanayisicil.sanayi.gov.tr (Sanayi Sicil Bilgi sistemi-Yıllık İşletme Cetveli İşlemleri) internet adresinden mutlaka firmalar tarafından “ON LİNE” girişlerin yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Ayrıca, 30/04/2020 tarihine kadar, Yıllık İşletme Cetveli bilgilerinin girişlerinin yapılmadığı takdirde firmalara, 1.586,00TL. (BinbeşyüzseksenaltıTürkLirası) idari para cezası uygulanacağından, Sanayi Sicil Belgesine sahip üyelerimizin, önemle bilgi ve değerlendirmesine sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği