Ufuk2020 KOBİ’lere Özel Hızlandırıcı Programı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Türkiye Koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yapılan AR-GE ve inovasyon faaliyetlerine hibe desteği sağlayan Avrupa Birliği Ufuk 2020 projesi kapsamında KOBİ’lere özel olarak hazırlanan Hızlandırıcı (Accelerator) Programının başvurulara açıldığı bildirilmektedir.

Ufuk2020 alanlarından birisi olan ve KOBİ’lere özel olarak tasarlanan Hızlandırıcı (Accelerator) programı ile KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılmasının amaçlandığı ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğin artmasının, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının arttırılmasının amaçlandığı belirtilmektedir.

Program kapsamında KOBİ’ler tarafından hazırlanan projelere 2,5 milyon Avro’ya kadar hibe verilmekte olduğu ayrıca 15 milyon Avro’ya kadar girişim sermayesi alma imkanı da sağlanabildiği ifade edilmektedir. Destek oranı hibe seçeneği için proje bütçesinin %70’i olduğu belirtilmektedir. Buna ek olarak dolaylı maliyetler için %25 oranında destek sağlanabildiği bildirilmektedir.

Programın önemli özellikleri aşağıda yer almaktadır:

  • Programa sadece KOBİ’ler başvuru yapabilmektedir.
  • Programa KOBİ’ler ortaksız, tek başlarına başvurmalıdır. Ortaklı veya konsorsiyumla birlikte yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Program kapsamında ticarileşmeye yakın projelere demonstrasyon, test, pilot uygulama, ölçeklendirme, pazar uygulamaları validasyon faaliyetleri gerçekleştirmek için destek verilmektedir.
  • Projeler etki, mükemmeliyet, uygulama kriterleri kapsamında yöneltilen sorular doğrultusunda hazırlanır. Hazırlanan proje önerisi temelde ayrıntılı bir iş planıdır.
  • Projeler 12 aydan 24 aya kadar sürebilmektedir.
  • Programa başvuru yıl boyu açık olup önümüzdeki çağrı kesim tarihleri (cut-off date) 18 Mart 2020, 19 Mayıs 2020 ve 7 Ekim 2020’dir.
  • 18 Mart 2020 ve 7 Ekim 2020 çağrı kesim tarihlerinde sunulmak istenen proje önerileri için herhangi bir konu kısıtlaması bulunmamaktadır. Tematik alan ayrımı yapılmaksızın bütün yenilikçi proje fikirleri ile programa başvuru yapılabilir. 19 Mayıs 2020 çağrı kesim tarihinde ise yalnızca AB’nin Green Deal Politika önceliklerine uyan inovasyonların başvuruları alınacaktır.
  • Projeler uzaktan değerlendirme, mülakat ve özel yatırım opsiyonu için durum tespiti (due diligence) şeklinde 3 aşamadan oluşmaktadır. Ufuk2020 Hızlandırıcı programı konusunda ayrıntılı bilgi almak için aşağıda iletişim bilgileri yer alan KOBİ alanı Ulusal İrtibat Noktaları temsilcileri ile iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi için:

Tarık Şahin – 0312 298 18 86 – tarik.sahin@tubitak.gov.tr – ncpsme@tubitak.gov.tr

Merve Diyar – 0312 298 17 41 – merve.diyar@tubitak.gov.tr – ncpsme@tubitak.gov.tr