Sınır Geçişleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Koronavirüs gerekçesi ile İran sınırımızda yer alan Kapıköy geçişi üzerindeki tren trafiği, ilgili makamlar tarafından askıya alınmış durumdadır. Konuya ilişkin olarak demiryolu taşımalarının vagon tahsisi yöntemiyle sürdürülmesi gündeme alınmıştır.

İran varışlı ve İran’dan gelecek olan boş vagon ve dolu yüklerle ilgili olarak 09.03.2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün koordinasyonu altında TOBB’un yanı sıra Sağlık, İçişleri, Dışişleri, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile TİM ve UND yetkililerinin de katılımıyla yapılan toplantı neticesinde, demiryolu ile yapılan taşımalarda insan teması olduğu için;

  • Kapıköy geçişinin ilk olarak sınırlı sayıda vagon tahsis edilmedi kaydıyla İran yönüne taşımalara açılmasına,
  • İran yönünden Ülkemize gelecek olan boş/dolu vagon taşımalarına ise, tampon bölgede kurulacak olan vagon dezenfektasyon sisteminin devreye alınması ve dezenfekte edilen vagonların en azın 4 saat süreyle havalandırılmasını müteakip başlanmasına karar verilmiştir.

Bu şekilde; koronavirüs nedeniyle kesintiye uğrayan sınır geçişlerimizin bulaşma riskine maruz kalınmaksızın idame ettirilmesi amaçlanmaktadır.

İran varışlı yüklemeler için sınırlı sayıda vagon tahsisine başlanmış olup, vagon tahsis talepleri yazılı olarak TCDD A.Ş. Lojistik Dairesine iletilecek ve vagon tahsis işlemleri adı geçen Dairenin yazılı onayı üzerine tamamlanacaktır.

BTK (Bakü-Tiflis-Kars) demiryolu hattı üzerinden Orta Asya ülkelerine yapılacak taşımalara ilişkin talepler ve vagon tahsisleri için de aynı yöntem izlenecektir.

İlk aşamada çabuk bozulabilecek yüklere öncelik tanınacaktır. Yüklemeler bir program dahilinde gerçekleştirilecek olup, aşağıda belirtilen irtibat noktalarından teyit alınmaksızın planlama yapılmaması sevkiyatların doğru yönetilmesi açısından önem arz etmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Soru ve talepler için TCDD A.Ş. Lojistik Dairesi Başkanlığı bünyesinde irtibat noktaları aşağıdaki gibidir:

  • Telefon No: 0312 311 13 05
  • Faks No: 0312 311 17 92 – 0312 310 95 07
  • Nazi Özçelik: 0505 450 46 97
  • Oktay Aydınoğlu: 0535 977 87 20
  • Nevzat Dede: 0505 431 75 35