Covid-19 virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın Ek Genelgesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Covid-19 virüsle mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın 24.03,2020 tarihli Ek Genelgesi’nde marketlerle ilgili alınması gereken tedbirlere yer verilmiştir. Belirtilen tedbirlere hangi işyerlerinin dahil olduğuna ilişkin tereddüdün giderilmesi için 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi hakkında Kanun hükümlerinin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.
Anılan Kanun’un Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının ç bendi “büyük mağaza” ifadesini “Hangi ad altında olursa olsun, tüketim mallarının kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, en az dört yüz metrekare satış alanına sahip işletme” şeklinde tanımlamaktadır.
İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde, 24.03.2020 tarihli Genelgede bahsi geçen ve önem arz eden kurallar kapsamına, büyük mağaza niteliğine sahip olmayan işletmelerin dahil olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği