KOVİD-19’LA MÜCADELE KAPSAMINDA ALINAN ÖNLEMLER

Sayın Üyemiz,

İller idaresi Genel Müdürlüğü’nden odamıza gönderilen yazıda;

Daha önce iletilen tedbirler çerçevesinde bazı hususlara ilişkin olarak, herhangi bir karışıklığa meydan verilmemesi açısından, ilave açıklama yapılması kararlaştırıldığından bahisle ek-1 yer alan yazıyı bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

 

Saygılarımla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

 

EK-1

COVİD-19LA MÜCADELE KAPSAMINDA ALINAN ÖNLEMLER-2