Destek Yönetim Sistemi (DYS) Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün ilgi yazısına atfen, bilindiği üzere, mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla; geçiş sürecinde firmaların mağduriyet yaşamaması amacıyla 01/01/2020-31/03/2020 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yapılacak başvuruların mer’i Genelgelerdeki usuller ile DYS üzerinden alınabileceğinin daha evvel Bakanlıklarının 31.12.2019 tarihli yazılarıyla bildirildiği belirtilerek mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerin Geçici 1 nci maddesinin 3 üncü fıkrası “Gerekli görülmesi halinde bu maddede belirtilen tarihleri 6 (altı) aya kadar uzatmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.” hükmüne amir olduğu ifade edilmektedir.

Bahis konusu yazıda son olarak; anılan hükümler çerçevesinde, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ’lerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/06/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği