GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK.

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 1 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayınlandığı ve söz konusu mevzuat değişikliği ile ilgili getirilen başlıca düzenlemelere ilişkin özet açıklamaların Ticaret Bakanlığı’nın http://ggm.ticaret.gov.tr/duyurular/gumruk-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-1-nisan-2020-tarihli internet sayfasında yer aldığı belirtilmiştir. Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği