Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tebliğ Değişikliği

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin talepleri doğrultusunda 25 Mart 2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de, bir kopyası ekte sunulan “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”nin yayınlandığı belirtilmiştir. Tebliğ ile birlikte devlet destekli alacak sigortası sisteminin yaygınlaştırılması ve maliyetlerin düşürülmesinin amaçlandığı ifade edilmiştir. Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren karşılaştırma tablosu ekte sunulmaktadır.

Üyelerimize ilanen duyurulur.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK

  1. Tebliğ
  2. Karşılaştırma Tablosu