Dezenfektan Uygulamaları Hk.

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden Odamıza gelen yazıda,

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Bşk. Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler Birimi’nin yazısı ile bazı illerde dezenfektanların amacı dışında kullanıldığı, dezenfeksiyon tünelleri yapıldığı insanların bu tünellerde dezenfekte edildiği, havadan dronlar kullanılarak ortam dezenfeksiyonu yapıldığının anlaşıldığı ve Bakanlığının bugüne kadar dezenfeksiyon tünellerinde insanların doğrudan temas edeceği hiçbir ürüne ruhsat vermediği açıklanmaktadır.

Ayrıca dezenfektan kullanımda ruhsatlı ürün etiketi üzerinde yer alan zararlılık ve önlem ifadeleri ile kullanım talimatı ayrı bir önem kazanmakta, amacı dışında kullanılan ürünler insan sağlığını tehdit etmekte, havanın, suyun ve toprağın kirlenmesine neden olabilmekte açıklanmakta olup dezenfekte uygulaması yapılırken;

1-Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Ruhsatı ve onaylı etiketi olan ürünlerin kullanılması,

2-Ruhsat ve etikette yer alan kulanım talimatlarına göre uygulama yapılması,

3- Ürün etiketinde belirtilen gerekli önlemler alındıktan sonra gerekirse kişisel koruyucu ve donanım kullanılarak ürünlerin uygulanması,

4-Kapalı alanlarda ortam dezenfeksiyonu yapılması halinde yarım saat ortam havalandırıldıktan sonra insanların kullanımına açılması,

5-Eğer ürün, araç ve cihazlar ile ev, ofis, sokak, cadde vb. yerlere uygulanacaksa öncelikli olarak bu alanda yaşayan insanların uzaklaştırılması, daha sonra uygulama yapılması, insanların doğrudan üzerine gelecek şekilde her ne surette olursa olsun dezenfeksiyon tünel ve benzeri uygulamalara başvurulmaması gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Ayrıntılı Bilgi, Yazı Aslı ve eki için tıklayınız.