Hazineye ait taşınmazlar üzerinde kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilmesine/kullanma izni verilmesine ilişkin ilan metni

Sayın Üyemiz

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda;

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3’üncü maddesi ve 14/07/2009 tarihli, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Ilişkin Usul ve Esaslar kapsamında, ekteki ilanda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilmesine / kullanma izni verilmesine ilişkin ilan metni ekte gönderilmiştir

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK-1

</ object>