21.05.2020 tarihli 2020/30 Numaralı İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantı Kararı

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 21.05.2020 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu
Vali Dr. Ömer TORAMAN Başkanlığında toplanmıştır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Bu Kapsamda;

22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla aşağıda belirtilen işyerleri, işletme ve kurumların belirtilen açıklamalar doğrultusunda açık olmasına;
Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler;
a.1 Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam etmesine,

a.2 Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesine, vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilmesine, aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmesine,

a.3 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin ve online satış yapan işletmelerin kapalı olmasına,

b) 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerlerinin açık olmasına, (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar günleri ile 25.05.2020 Pazartesi, 26.05.2020 Salı günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerlerinin sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilmesine,

c) Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,

ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri ve eczaneler,

d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

f) İl merkezinde Valilik, İlçelerde Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi, (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır),

g) Kamu kurumlarının anlaşmaları gereği akaryakıt ihtiyaçlarını zorunlu olarak karşıladıkları akaryakıt istasyonları, (anlaşmalı oldukları kamu kurumu ile sınırlı kalmak kaydıyla)

ğ) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

h) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

ı) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

i) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

j) Makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

k) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

l) Oteller ve konaklama yerleri,

m) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

n) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler, (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

o) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

ö) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler, (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

p) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

r) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak İl Merkezinde Valilik, ilçelerde Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,

s) 23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı halleri,

ş) İl / İlçe Özel idaresine ait Bakım Onarı çalışmaları kapsamındaki işyerleri,

Belgelemek kaydıyla aşağıda belirtilen meslek grupları ve kişilerin istisna kapsamında değerlendirilmesine;
a) 2. Maddede yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

c) Covıd-19 pandemisi kapsamında çalışan kişiler (filyasyon ekipleri, covıd-19 operasyon merkezi çalışanları), Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar ile Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaalarında görev alanlar (65 yaş üzeri hariç),

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile diğer teknik servis çalışanları,

e) Sınai ve Tıbbi Gazlarının üretim / dolum tesislerinin periyodik kontrollerinde görevli olanlar,

f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

ğ) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

h) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

ı) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

i) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

j) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, kümes hayvanları beslenme ve bakımını yapanlar,

k) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

l) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

m) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 23.05.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında ise marketler, bakkallar, manavlar, kasap ve kuruyemişçiler iş yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar,

n) Zorunlu sağlık randevusu olanlar, (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

o) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

ö) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar, (iş yeri hekimi vb.)

p) Veteriner hekimler, Eczacılar ve Eczane çalışanları, acil ilaçların temininde çalışan ilaç tedarikçileri,

r) İl Özel İdaresinin yol yapımı, bakım ve onarım hizmetleri, kanalizasyon ve içme suyu hizmetleri, evsel katı atık toplama hizmetleri ile İl Özel idaresine ait araç ve makinelerin tamir ve bakım hizmetlerinde çalışanlar,

s) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

ş) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak personel,

t) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat 18.00’dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz)

u) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

ü) 24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri,

v) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

y) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar,

z) 24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde il merkezinde valilik/ilçelerde kaymakamlıklarca sağlanacaktır.)

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmasına,
Seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olmasına,
Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirlerin alınmasına,
Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla il merkezinde Valilik ve ilçelerde Kaymakamların Başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılmasına, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listelerinin belirlenmesine, bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimlerinin ekmek dağıtımını gerçekleştirebilmesine,
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günü gazete dağıtımının, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılmasına, (bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.) 23.05.2020 Cumartesi günü gazete dağıtımı/satışının marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılmasına,
Kütahya Belediyesi tarafından yürütülen Vefa Mahallesi Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında Vefa Mahallesindeki konutlarından Parmakören Mahallesindeki yeni konutlarına taşınma sürecinde olan 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerinden çıkma ihtiyaçlarının karşılanmasına, taşınma sürecinden önce 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için Kolluk Kuvvetlerine bilgi verilmesine,
07.05.2020 tarih ve 202-25 sayılı Hıfzıssıhha Kur ulu Kararı 1.Maddesininde “Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin 11.05.2020 tarihi itibariyle saat 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyetlerine başlamalarına, …” denilmektedir.
21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü ile sınırlı olmak üzere Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin saat 09.00-23.00 saatleri arasında hizmet verebilmelerine,

İlimiz Mevsimlik Tarım İşçileri Komisyonunun 2. Maddesi gereği ilimize kiraz, vişne ve meyve toplamak için gelecek olan işçilerle ilgili olarak;
Mevsimlik tarım işçisi çalıştıracak olan çiftçilerimizin, tarım işçilerinin ilimize gelmesinde; aracılık yapan kişi (İlgili İŞKUR İl Müdürlüğünden aracılık belgesi almış kişiler) ve kuruluşlarla yaptıkları anlaşma/sözleşmelerini, anlaştıkları aracı bilgilerini (adı soyadı, işçilerin hangi illerden geleceği, işçi sayısı vb.) ve sözleşmenin bir nüshasını ilçelerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine, il merkezinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, mevsimlik tarım işçisinin çıkış ili valiliğine bildirmek üzere teslim etmesine,
Çıkış İlinde ilgili kurum ve kuruluşlarca her türlü hijyen, izolasyon ve sağlık şartları sağlanan işçilere dair bilgilerin İlimiz İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildikten sonra seyahatlerine müsaade edilmesine,
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.