Altıntaş İlçemizde Bulunan Zafer OSB’de Arsa Tahsisleri Başlamıştır.

Ülkemizde yerli ve yabancı yatırımcılara sunulmak üzere özellikle büyük ölçekli yatırım alanlarının üretilmesinde zorluklar yaşandığı bilinmektedir.
Bu sorunun çözümüne katkı sunmaya yönelik 2017 yılında kuruluş süreci tamamlanan ve altyapı çalışmalarına başlanan Kütahya Altıntaş Zafer OSB’nin (Zafer OSB) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu tarafından altyapı katılım bedeli güncellenmiştir.
Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindeki yol, kanalizasyon, temizsu, yağmur suyu telekom ve elektrik altyapısının; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı marifetiyle yapımıyla ilgili olarak yapılan kredi başvurusu uygun mütalaa edilerek yatırım programına alınması ve 9 Şubat 2018 tarihli resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren” Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik” kapsamında, Altıntaş ilçemizin 4’üncü kademe teşvik bölgesinde yeralması sonucu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile mahsuplaşma yapılabileceği için, hali hazırda uygulanan 55,00 TL/ m² altyapı katılım bedelinde % 51 oranında indirim uygulanarak;
OSB İmar Planı 1’inci etabındaki tüm parsellerin alt yapı katılım bedelinin 2020 yılı için 27,00 TL/ m² olarak;
Tahsise müteakip altyapı katılım bedelinin %25’inin peşinat olarak alınmasına, kalan %75’lik kısmının 6’şar aylık vadeler halinde 4 eşit taksitle tahsil edilmesine;
Katılım bedelinin peşin olarak ödenmesi durumunda 24,00 TL/ m² uygulanmasına;11 Haziran 2020 tarihli OSB Müteşebbis Heyet toplantısında karar verilmiştir.
İlimize dolayısıyla Organize Sanayi Bölgemize yeni yatırımların yapılmasını temenni eder, bilgilerinize sunarız.

İletişim:
Hasan Göksel Ilgaz/Kütahya Zafer OSB Müdürü
Telefon: 0.543.223 10 51
0.544.624 79 11