IRAK (IKBY) GÜMRÜK MUAFİYETLERİ

Sayın Üyemiz,

TOBB’den gelen yazıda daha önce, Irak’ta ilgili kurum, kuruluş ve makamlardan izin alınmış olması kaydıyla kamu yatırımları, stratejik veya önemli projeler vb. kapsamdaki faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisi muafiyetlerinin yerel imalat sanayini korumak ve geliştirmek üzere durdurulduğunun açıklandığı belirtilmişti.

Yazıda devamla; söz konusu kararın 28 Nisan 2019 tarihinden itibaren Irak (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi – IKBY)’da üretim sürecinde kullanılacak her türlü hammadde/ara mamuller için uygulanan gümrük vergisinden muafiyet uygulamalarının, IKBY Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca 23 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan talimat ile amacı, dayanağı ve gerekçesi ne olursa olsun mevcut bütün muafiyetlerin yürürlüğünün durdurulmasına karar verildiği vurgulanmıştır.

Bu defa, Erbil Gümrük Ataşeliği’nin Ticaret Bakanlığı’na muhatap yazısında son gelişmeler hakkında bilgi verilmiş olup, bahse konu yazı ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK :Ticaret-bakanligindan-alinan-yazi