İşyeri Hekim Raporları Hakkında

Sayın Üyemizi,

Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda;

07.05.2020 tarih ve 2020/25 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 8. Maddesinde;

a) Valiliğimizce İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden konusunda uzman yeterli sayıda personellerin katılımıyla oluşturulacak komisyon marifetiyle; Fabrika, atölye, plana vb. gibi kapalı iş yeri /ofislerde Coronavirüs (COVID-19) ile ilgili alınan tedbirleri yerinde incelemek, tedbirleri uyulup uyulmadığını denetlemek tedbirlere uymayan iş yerleri ve çalışanlar ile ilgili gerekli adli ve idari işlemleri başlatmak amacıyla anılan iş yerlerinin değerlendirilmesine, kurulacak komisyona Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasından bir temsilcinin eşlik etmesine,

b) iş yerlerinde istihdam edilen iş yeri hekimlerinin sorumlu oldukları iş yerlerini Covid-19 tedbirlerine uyum konusunda değerlendirerek oluşturdukları raporlar’ her hafta Cuma günü mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüğüne ulaştırmalarına” denilmektedir.

İlgili kararın “b” maddesi kapsamında iş yeri hekimlerinin; iş yerleri ile işbirliği içerisinde oluşturdukları iş yeri değerlendirme raporlarını her hafta Müdürlüğümüze göndermesi gerekmektedir. Söz konusu raporları göndermeyen firmalar olduğu tespit edilmiş olup; alınan kararlara uymayan iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği