24.06.2020 Tarihli 2020/41 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantı Kararları

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nden odamıza gelen yazıda,

İlimizde alınan 24/06/2020 tarihli ve 2020/41 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı bildirilmektedir.

24.06.2020 Tarihli 2020/41 Numaralı İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantı Kararları

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 24/06/2020 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali ÇELİK Başkanlığında toplanmıştır.
    Coronavirüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra maske kullanımı da son derece önem taşımaktadır.
   03.04.2020 tarih ve 2020/19 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2. Maddesinde “İl Merkezi ve İlçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımızın ve çalışanların maske ile girmelerine,  maske takma zorunluluğunun  pazarlarda satıcılar için de geçerli olmasına”
    07.04.2020 tarih ve 2020/20 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı 1. Maddesinde “Sağlık tesislerine (Hastane, Entegre Hastane, Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve bağlı birimleri)  tüm müracaat eden kişilerin maske takmasının zorunlu hale getirilmesine”
    16.04.2020 tarih ve 2020/21 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı 5. Maddesinde “Tüm Kamu kurum ve kuruluşlarında girişlerde, personel ve hizmet alacak vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirilmesine”
    01.06.2020 tarih ve 2020/34 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı 1. Maddesinde “İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlarda (meydanlar, cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, sanayi siteleri, tarım alanları, toplu taşıma araçları, kamu/özel tüm kurum ve işyerleri açık alanları dahil ) maske takma zorunluluğu getirilmesine, maskenin ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde takılmasına” kararı alınmıştır.
Alınan kararlarla tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, fabrika, atölye, plaza vb. gibi kapalı işyeri/ofis olarak tanımlanan alanlar ve diğer iş yerlerinde, vatandaşlarımızın toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlarda maske takılması zorunluluğu getirilmiştir.
Bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve maske kullanımına yönelik denetimlerin belirtilen esaslara göre artırılması gerekmektedir.
1) İlimizde alınan bahse konu Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarında mezkur olan maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha kanununun 282 nci maddesi uyarınca 900,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
2) Maske kullanım kurallarına tekraren uymadığı tespit edilen vatandaşlara TCK’nın 195. Maddesi uyarınca adli işlem yapılmasına, 
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
Bilgilerinize Sunarız.
Saygılarımızla
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği