“Malatya Kayısısı” İsminin Kullanılması Hk.

Sayın Üyemiz,

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan aldığımız 26.06.2020 tarih ve 777 sayılı yazıda (Ek), günümüz dünyasında kültürel değerlerin korunması ve bu yönde oluşan talebin karşılanmasına yönelik çalışmaların, son yıllarda Türkiye’de de karşılığını bulduğu, çok sayıda kültürel değer ve ürünlerin menşeleriyle koruma altına alındığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, “Malatya Kayısısı”nın belirli isim ve işaretlerle hem ülkemizde Türk Patent Kurumu’nda hem de Avrupa Birliği Komisyonu’nda tescilinin sağlandığı ifade edilmektedir.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın, sınai mülkiyet hakkı sahibi olduğu “Malatya Kayısısı” ürününün hak ettiği değeri bulması, üreticinin ve ürünü pazara sunan tüccarların haklarının korunmasına adına gerekli cezai müeyyidelerin uygulanması için her türlü girişimde bulunacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği