YENİDEN/TEKRAR KULLANILABİLİR AMBALAJLAR İÇİN DEPOZİTO SİSTEMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Sayın Üyemiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29/06/2020 tarihinde Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda değişiklik yapıldığının bildirildiği, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar ile Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların iletildiği bildirilmektedir.

Yayınlanan usul ve esaslar uyarınca, depozito uygulaması kapsamında olan ambalajlar için GEKAP beyanı verilecek ancak GEKAP ödemesi yapılmayacaktır. Ayrıca, yeniden kullanılabilir ambalajlarla tüketici ve/veya kullanıcılara iletilen eşya ve/veya malzemelerin tüketimleri/kullanımları sonrasında oluşan ambalajların yeniden/tekrar kullanımlarının sağlanması amacıyla iade alınmasına yönelik olarak Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito yönetim sisteminin kurulara Bakanlıktan onay alınması durumunda, depozito uygulaması dahilinde geri toplanmak üzere piyasaya arz edilen ambalajlar için GEKAP beyanı verilecek ancak GEKAP ödenmesi yapılmayacaktır. Depozito uygulaması dahilinde piyasaya sürülen ancak geri toplanamayan miktarlar için geri kazanım katılım payı ödenecektir.

Konuya ilişkin örnekleri de içeren bahse konu yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği

Ek : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yazısı