Sanayi Sicil Belge Sistemi Hk.

Sayın Üyemiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda,

Sanayi Genel Müdürlüğü’nden alınan 607168281-120.02.01 sayılı yazıya atıfta bulunularak, Sanayi Sicil Belge Sistemi’nde yapılan güncelleme çalışmalarının tamamlanması neticesinde 17.04.2020 tarihi itibarıyla elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiği, sisteme kayıtlı sanayicilerimizin İl Müdürlüklerine elden müracaatlarına gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize değişiklik vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne girerek yapabilecekleri belirtilmektedir.

İlgi yazının bir örneği ektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK

  1. Sanayi Sicil Belgesi E Bilgilendirme Yazısı
  2. Elektronik sanayi Sicil Belgesi