TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden TOBB odamıza gönderilen yazıda;

18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun, 57. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 12/02/2005 tarihli ve 25725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” uyarınca TOBB bünyesinde Türkiye Sektör Meclisleri oluşturulduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye Sivil Havacılık Meclisi tarafından hazırlanan 2019 yılına ait Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Sektör Raporu https://www.tobb.org.tr/YayinMudurlugu/Sayfalar/TOBB-Yayinlari.php adresinde yayımlanmıştır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği