16.08.2020 Tarihli 2020/54 Numaralı İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantı Kararları

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 16/08/2020 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali ÇELİK Başkanlığında toplanmıştır.

​​Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Bu Kapsamda;

65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIMIZLA İLGİLİ OLARAK

​Koronavirüsle mücadelede 65 yaş üstü vatandaşlarımızın salgından korunması büyük önem arz etmektedir. Kontrollü sosyal hayat dönemine geçiş ile birlikte ilimizde 65 yaş üzeri vaka ve temaslı kişi sayılarında artış olduğu tespit olunmuştur. Bu yaş grubunda ilave kronik hastalıkların da bulunma ihtimali dikkate alındığında hastalığın etkileri daha ağır seyredebilmektedir. İlimiz yaşlı nüfus oranı Türkiye ortalamasının üzerinde (%13) olup ,65 yaş üzerindekivatandaşlarımıza virüs bulaşma ihtimalini azaltmak adına aşağıdaki kararların alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

​1) Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Gazi Kemal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu), Balıklı Mahallesi Kıbrıs Caddesi, Tahıl Pazarı Sokak, Saman Pazarı Caddesi, Çemberciler Caddesi, Pekmezpazarı Caddesi(Samanpazarı), Paşam Sultan Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi (Ulu Cami), Mecidiye Mahallesi Taşköprü Caddesi, Hükümet Caddesi Çaprazbahçe Sokak (Yeşil Cami civarı),Servi Mahallesi Atatürk Bulvarındaki (Eskişehir Yolu Caddesi) yoğunlukların COVID19 bulaşma riskini arttırması nedeniyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu bölgelerdebulunan park, kahvehane kıraathane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastahane, oyun salonları, han, kulüp dernekbinaları ve lokalleri gibi bölgede bulunan diğer kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12:00 – 19:00, hafta içi saat 16:00 – 19:00, saatleri arasında girmesinin yasaklanmasına, bu kapsamda belirlenen bölgelerde kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılmasına,

​2) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla İlimiz genelinde; düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, vb. gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmesinin yasaklanmasına,

​3) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 12:00 den sonra pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasına,

​4) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın Sabah 07:00 – 10:00 Akşam 17:00 -22:00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmasının yasaklanmasına,

İstisna Kapsamında Değerlendirilecekler;

​a) Kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenler ,

​b) 1. Maddede belirtilen cadde ve sokaklarda ve Pazar yerlerinde İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, meslek odaları başkanları,

​Alınan tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.