Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda Değişiklik

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden(TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Birliğin de girişimleri sonucunda 19 Ağustos 2020 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazete’de “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Talimat Tebliğindeki Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlandığı bildirilmiştir.

Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren TOBB tarafından hazırlanan karşılaştırma tablosu ile Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından hazırlanan bilgi notu ekte yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Bilgi Notu (1 sayfa)

Karşılaştırma Tablosu (1 sayfa)