Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği’nin, Merkez Göçeri Köyü İçmesuyu Terfili Tesis Yapım İşi İhale İlanı

İHALE İLANI