Covid­19 Ek Tedbirler/Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda;

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 15/09/2020 tarihli ve 15056 sayılı “Covid­19 Tedbirleri Kapsamında 17 Eylül 2020 Denetimi” hakkındaki emirleri ekte gönderilmiştir.
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususları bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK :Emir (2 Sayfa)