İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

9 Eylül 2020 Çarşamba tarihli Resmî Gazete ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2945) yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik kapsamında taşınmaz ticareti kapsamında yer alan emlak ofisleri için önemli bir değişikliğe gidildi.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,9 Eylül 2020 tarihli ve 31239 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlandı. Buna göre; 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 14/7/2005 tarihinde yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”in geçici 6’ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu maddenin üç ay içinde” ibaresi “31/7/2021 tarihine kadar” şeklinde değiştirildi.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Ek: İş Yeri Açma ve Çalişma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik