İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 60 nolu karar

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği’nden, Odamıza gönderilen yazıda;

İlimizde alınan 25 /09 /2020 tarihli ve 2020 /60 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı yazımız ekinde gönderilmiştir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK : Emir