Ülkemiz İle Libya Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, 12-13 Ağustos 2020 tarihlerinde Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Sayın Taher Cuheymi tarafından bir Mutabakat Zaptı (MoU)’nın imza altına alındığı ve bu Zapt ile, Türk firmalarının Libya’daki hakediş alacaklarından, teminat mektuplarına, makine ekipman, şantiye veya yapılan projenin gördüğü zararlardan, fiyat artışlarına ve projelerin devam edip etmemesi, devam etmeyecek projeler için tasfiye süreçlerinin belirlenmesine kadar tüm konuların Libyalı işveren idareler ile ele alınıp kalıcı bir çözüm elde edilmesinin sağlanabileceğinin değerlendirildiği belirtilmişti. Bu kapsamda, firmalarımızın Metnin yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün içerisinde ellerindeki belgelerle Libyalı işveren idarelerle bir araya gelerek geçmişten kalan sorunları müzakere etmeleri gerektiği, müzakerelerin neticesinde ortaya çıkacak olan sonuçların da imzalanan bu Metin sayesinde ifa edilmesi beklendiği bildirilmiş olup bahse konu MoU’nun yürürlüğe giriş tarihinin takip edilmekte olduğu ifade edilmişti.
Bu defa, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ve ekte bir örneği sunulan yazıda, Mutabakat Zaptı’nın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanarak 15.09.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığı, böylece Türk tarafının metnin yürürlüğe girişine ilişkin iç onay sürecini tamamladığı bildirilmektedir.

Bundan sonraki aşamada, Libya tarafına iç onay sürecimizin tamamlandığına ilişkin bildirim Dışişleri Bakanlığımızca yapılacaktır. Ardından, Libya tarafının ilgili süreci tamamlamasının ve MoU’nun yürürlüğe giriş tarihini bildirmesinin beklendiği iletilecektir. Libya tarafının iç onay sürecini tamamlaması ve MoU’nun yürürlüğe giriş tarihini belirtmesinin ardından, MoU’nun yürürlüğe girmesine yönelik bir kararname çıkartılacak ve MoU yürürlüğe girecektir. MoU’nun yürürlüğe giriş süreci tamamlandığında firmalarımıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Öte yandan, İlgi’de kayıtlı yazımızda da vurgulandığı üzere, firmalarımızın sorunlarının, özel hukuk sözleşmelerinden kaynaklanan sorunlar olması ve bu sorunların ancak firma-işveren idare görüşmeleri çerçevesinde çözümlenebilecek hususları ihtiva etmesi nedeniyle, MoU’nun yürürlüğe girmesinden sonra öngörülen takvim çerçevesinde iş süreçlerinin takibinin firmalarımız tarafından hassasiyetle gerçekleştirilmesinin hayati önem taşıdığı değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede ilgide kayıtlı yazımızda belirtilen hususlara ek olarak;

1. Metnin yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün içerisinde firmalarımızın ellerindeki belgelerle birlikte Libyalı işveren idarelerle bir araya gelerek geçmişten kalan sorunları müzakere etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda firmalarımızın, geçmişten kaynaklanan sözleşmelerinin bulunduğu Libyalı işveren idarelerden randevu almak üzere ilgili Libyalı kurumlara yazılı bildirimde bulunması ve bu bildirimi yaptığına dair Birliğimize bilgi vermesi gerekmektedir.

2. Libyalı işveren idareler ile görüşecek firmalarımızın hangi projeleri için hangi işveren idare ile görüşecekleri ve bu görüşmeler için öngörülen muhtemel tarih aralığıyla, görüşme yeri bilgisini firmalardan talep etmeleri ve bir envanter oluşturmalarının sürecin verimli bir şekilde takip edilmesi açısından yüksek önemi haiz olduğu değerlendirilmektedir. Bu şekilde oluşturulacak bir envanter ile mevcut durum analizinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılması ve ihtiyaç duyulduğunda gerekli yönlendirmelerin gerçekleştirilmesi mümkün olabilecektir.

3. Firmalarımızın Libyalı işveren idareler ile gerçekleştirecekleri görüşmeleri, mevcut güvenlik koşullarını ve Libya Büyükelçiliğimizin bu konudaki yönlendirmeleri de dikkate alarak, mümkün olduğu ölçüde Libyalı işveren idarelerde ya da işveren idarelerin firmalarımız ile görüşmeyi kabul ettikleri güvenli ortamlarda gerçekleştirmelerinin müzakere süreçlerinin hızlı bir şekilde tamamlanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

4. Firmalarımızın Libyalı idarelerle yapacakları görüşmeler kapsamında işe devam etme imkânlarının olması durumunda, yeniden işe başlama sözleşmelerinde güvenlik ile ilgili gerekli maddelere mutlaka yer vermelerinin ve özellikle mevcut tüm sigortalama imkânlarını değerlendirmeleri yüksek önem arz etmektedir.

5. Libyalı idareler ile yapılan görüşmeler sonucunda kesinleşen, iptal olan veya yeniden işe başlama sözleşmesi yapılan projelere ilişkin verilerin temin edilmesine de ihtiyaç duyulmakta olup bu kapsamda, elde edilen verilerin hazırlanan envantere eklenmesi ve gerek istatistiki izleme gerekse süreç yönetimi açısından bu belgelerin Birliğimizle paylaşılması önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği

 

EK: Ticaret Bakanlığı´nın Yazısı (3 sayfa) ve Resmi Gazete (7 sayfa)