ETSG Sektör Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Hammadde ve yan mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunularak, şu bilgilere yer verilmiştir.

“Bilindiği üzere, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yan mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan üretimi olmayan ürünlerde askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Bu çerçevede, Ek’de hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesi sunulmaktadır. AB ithalat değeri 15. 000 avro’nun altına düştüğü için Komisyon tarafından 2021 Ocak döneminde listeden çıkartılması kabul edilen eşya kırmızı ile renklendirilmiştir.

Bununla birlikte hali hazırda AB ithalat değeri 15.000 avro’nun üstünde olup 5 yıl uzatılan ürünler ile 1 veya 2 yıl daha uzatılacak olan ürünler de ekteki listede yer almaktadır.

Ekli listede sunulan ve daha sonraki dönemlerde de askıya alma sisteminde yer almasını istediği ürünlere ilişkin olarak Bakanlığımıza temdit (uzatma) başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Başvurulara ilişkin bilgi, tarih ve formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askivaalma-ve-tanfe-kontenıanı/askıya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği