Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Yönetmelik Taslağı Görüşleri Hk

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 02.10.2020 tarih ve 54929 sayılı yazısında, “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Yönetmelik Taslağı” hakkında Odamız görüşlerinin talep edildiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, konu ile ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bildirilmek üzere https://uhdgm.uab.gov.tr/taslaklar  link adresinde yer alan Yönetmelik Taslağına ilişkin önerilerinizin 14.10.2020 tarihine kadar Odamız 02742280440 nolu faksına veya kutso@kutso.org.tr adresine gönderilmesi hususunu

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği