Angola ile Tarım, Gıda ve Tekstil Sektörlerinde B2B Video Konferans Düzenlenmesi/ Tarım Alanında İşbirliği

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden gelen ekteki yazıda, Sn. Ticaret Bakanımızın Angolalı muhatabı Victor Fernandes ile gerçekleştirdiği görüşmede ele alınan konuların takibi amacıyla 4 Eylül 2020 tarihinde Luanda Büyükelçimiz Alper Ay beraberinde Ticaret Müşaviri Yasin Şeker ile Angola Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Amadeu Nunes ile bir araya geldiği belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda iki ülke özel sektör temsilcileri arasında video-konferans şeklinde bir “B2B” etkinliğinin düzenlenmesine karar verildiği ve bu çerçevede ele alınacak üç sektörden birinin tarım olduğunun belirtildiği; söz konusu görüşmede ele alınan hususlar çerçevesinde B2B etkinliğine ilişkin bir ilk taslak format ve katılımcı listesinin hazırlanmasının talep edildiği; Luanda Büyükelçimizin Angola Tarım ve Balıkçılık Bakanı Antonio Francisco de Assis ile yaptığı bir başka görüşmede Bakan Assis’ in Türk firmalarının Angola’ da tarım sektörüne yatırım yapmaya teşvik edilmelerinin yararlı olacağı değerlendirilmiştir.

Söz konusu hususlar çerçevesinde, firmalarımızın Angola’ da yatırım yapmaya teşvik edilmesi, B2B etkinliğine ilişkin bir ilk taslak format ve katılımcı listesinin hazırlanmasını teminen bahse konu etkinliğe katılım sağlayacak üyelerimizin bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Ek: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yazısı (2 sayfa)