Türkiye – Libya Mutabakat Zaptı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

T.C. Ticaret Bakanlığı yazısına atfen iletilen yazıda yer aldığı üzere; 12-13 Ağustos 2020 tarihlerinde Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar Pekcan ve Libya Planlama Bakanı tarafından bir Mutabakat Zaptının imza altına alındığı ve bununla Türk firmalarının Libya’daki hakediş alacaklarından, teminat mektuplarına, makine ekipman, şantiye veya yapılan projenin gördüğü zararlardan, fiyat artışlarına ve projelerin devam edip etmemesi, devam etmeyecek projelerin tasfiye süreçlerinin belirlenmesine tüm konularına Libyalı işveren idareler ile ele alınıp kalıcı bir çözüm elde edilmesinin sağlanabileceğinin değerlendirildiği belirtilmişti. Bu kapsamda, firmalarımızın Metnin yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün içerisinde ellerindeki belgelerle Libyalı işveren idarelerle bir araya gelerek geçmişten kalan sorunları müzakere etmeleri gerektiği, müzakerelerin neticesinde ortaya çıkacak sonuçların da imzalanan bu Metin sayesinde ifa edilmesi beklendiği bildirilmiş olup bahse konu MoU’nin yürürlüğe giriş tarihinin takip edildiği bildirilmişti.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı’ndan bilahare iletilen yazıda, ilgili Mutabakat Zaptı’nın Sn. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 15.09.2020 tarihinde resmi gazetede yayınlandığı ve Türk tarafınca metnin yürürlüğe girişine ilişkin iç onay sürecinin tamamlandığı bildirilmiştir.

Bundan sonraki aşamada Libya tarafınca MoU’nün iç onay süreci tamamlandığında gerekli bildirim Dışişleri Bakanlığı’nca yapılacak ve firmalara gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Fakat firmaların sorunlarının özel hukuktan doğan sözleşmelerden kaynaklanması nedeniyle; MoU yürürlüğe girdiği andan itibaren iş süreçlerinin takibinin firmalar tarafından gerçekleştirilmesine önem atfedilmektedir.

Bunlara ek olarak;

Metnin yürürlüğe girmesiyle 90 gün içerisinde firmalarımızın ellerindeki belgelerle birlikte Libyalı işveren idarelerle bir araya gelerek geçmişten kalan sorunları müzakere etmeleri, ellerindeki sözleşmelerle birlikte işveren idarelerden randevu almak üzere ilgili Libyalı kurumlara yazılı bildirimde bulunmaları ve buna dair TOBB’ye bilgi vermeleri,

Bu hususta firmaların hangi proje için hangi işveren idaresi ile görüşeceklerini yeri ve zamanı konularını takip etmeleri,

Firmalarımızın söz konusu işveren idareleri ile görüşmelerini, işveren idarelerinde veya Büyükelçiliğimizce bu konuda yapılan yönlendirmeleri de dikkate alınarak güvenli addedilen yerlerde yapmaları,
Firmalarımız arasında Libyalı idarelerle yapacakları görüşmeler kapsamında işe devam etme imkânları olması halinde, işe yeniden başlama sözleşmelerine güvenlikle ilgili maddelere mutlaka yer vermeleri ve tüm sigortalama imkânlarının değerlendirilmesi,

Libyalı idareler ile yapılan görüşmeler sonucunda kesinleşen, iptal veya yeniden başlama sözleşmesi yapılan projelere ilişkin verilerin temin edilmesine de ihtiyaç duyulmakta olduğu ve bu kapsamda elde edilen verilerin hazırlanan envantere eklenmesi ve gerek istatistiki izleme gerekse süreç yönetimi açısından bu belgelerin Birlikleriyle paylaşılmasının önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği