ZORU BAŞARMAK KOLAYDIR, İMKANSIZI BAŞARMAK ZAMAN İSTER

Hayat felsefemin temel taşlarından birisi olan bu sloganı çok severim. Aile olarak, çalışma arkadaşlarım olarak baş tacı ettiğimiz bu sloganın gereklerini yerine getirerek başarılı olmaya çalışıyoruz. Günümüzde fabrikalarımızın girişlerindeki ekranlarda, yayımlanan dergilerimizde, Meclis ve meslek komiteleri toplantılarımızda, geçmişte üniversitelerdeki konuşmalarımda, gerektikçe değişik vesilelerle şirket olarak yaptıklarımızı, sonuçlarını, başarılarımızı paylaştığımızı hatırlayacaksınız. Bu defa odamızın başarlarını paylaşmak istiyorum

Odamız, 4.027 kayıtlı, 2.900 faal üyemizin emrinde çalışan kuruluş olarak 94 yıldan bu tarafa seçilmiş yöneticilerimizin ve profesyonellerimizin ve de TOBB nezdinde görev yapan tüm temsilcilerimizin kendi ceplerinden seyahat harcamaları yaparak odamıza yük bırakmadan, odamızdan maddi hiç bir geliri olmadan, karşılık beklemeden çalışarak hizmet vermektedir. Bu pencereden odamıza baktığımızda,

 • Ülke genelindeki bütün odaların nezdinde odamızın itibarlı konumu,
 •  TOBB nezdinde etkin görevler olarak
 •  TSO Konsey Üyeliği
 •  TSO Konsey Başkanlığı,
 • 63. ve 65. Genel kurul başkanlığı
 • Genel kurul başkanı sıfatı ile atamızın huzuruna TOBB adına çelenk sunulması, gene TOBB adına şeref defterinin imzalanması
 • Yüksek disiplin kurulu başkanlığı,
 • Milletler arası Ticaret Odası Yönetim kurulu üyeliği,
 • Balo (Batı Anadolu Lojistik organizasyonu) yönetim kurulu üyeliği
 • Yüksek danışma kurulu üyeliği
 • Yatırım ortamını iyileştirme kurulu üyeliği
 • Strateji geliştirme kurulu üyeliği
 • Komisyonlarda üyelikler ve başkanlıklar gibi etkin kurumlarda odamızın temsil edilmesi, edilmeye devam ediliyor olması.
 • Üye sayısı olarak kategorize edildiğinde, A grubu akredite statüsü kazanan tek oda olmamız
 • Düzenli olarak meslek komiteleri toplantısının yapıldığı nadir odalardan, belki de tek oda olmamız,
 • Organlarımızın ve profesyonellerimizin en küçük sorun olmaksızın fedakarca bir arada çalışmaları
 • Borsamız ve ilçe odalarımızla en küçük sorun yaşanmadan uyum içinde çalışıyor olmamız
 • Kütahya OSB, Kütahya 30 Ağustos OSB yönetimlerimde başkan olarak, Zafer OSB de ise Başkan yardımcısı olarak görevlerini yürütmekte olan arkadaşlarımız KUTSO Yönetim kurulunda görev yapan arkadaşlarımızdır,

Bütün bu başarılar “zoru başarmak kolaydır” mantığı ile öz verili olarak Çalışmanın ürünüdür.

Ancak, “imkansızı başarmak zaman ister” öz deyişi kapsamında değerlendirecek bir süreçten bahsetmemiz lazım. Bilindiği gibi TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversitesine bağlı olarak Kütahya’da Yüksek Teknoloji Fakültesi kurulması kararı TOBB mütevelli heyetinde kabul edildi, karar YÖK de bekliyor, devletimizin politikalarında yer alan sakıncaları nedeniyle sadece Kütahya değil, Sivas ve Çanakkale de kurulmasına karar verilen Fakülte kararları da YÖK de bekliyor. Hayata Geçer mi? Eğer devletimizin politikalarında yer alan sakıncalar yok edilirse, geçer inşallah. Gene bilindiği gibi. Fakülte binasının kaba inşaatı odamız tarafından tamamlandı, YÖK kararı onaylanırsa, verilecek planlamaya göre ihtiyaca uygun olacak şekilde oda olarak içini donatacağız. Fakültenin öğrenci yurdu ihtiyacı ise Nafi GURAL Eğitim Vakfı tarafından inşa edilerek fakülte tüzel kişiliğine armağan edilecek.

Gönlümüzden geçen, tüm Üyelerimizin “zoru başarmak kolaydır, imkansızı başarmak zaman ister” öz deyişini benimseyecek bir hayat felsefesi benimsemeleridir. Bunun gerçekleşmesi için yapılacak tek çalışma, bu felsefeyi benimsemekten ibarettir. Benimsediğimizde, öncelikle kendimizi hazır etmemiz, eksiklerimizi ve zaaflarımızı öz eleştiriler yaparak belirlememiz, gerekli eğitimleri almamız, eski alışkanlıklarımız terk ederek değişim süreçlerini başlatmamız, kendimize güvenmemiz, başaracağımıza inanmamız, kendimizi geliştirmemiz halinde zaten yolları kendiliğinden karşımıza çıkıyor, bize sadece uygulamak kalıyor.

Burada özellikle kendimizi geliştirmemizin önemini basit bir örnekle anlatmak isterim. Ama telli, ama yaylı, ama vurgulu bir enstrüman düşünün. Elimize aldığımızda enstrümandan ses çıkmasını becerebiliriz, ancak o sesin ahenk içinde çıkması için belli yeteneğe sahip olmanın, gerekli eğitimleri almanın, eğitimler sonrasında çok çok çalışmanın gerekli olduğunu kabul edersiniz. İşte bütün incelik burada, ne kadar eğitim alırsak, ne kadar çalışırsak, ne kadar ustaları örnek alıp, onların yaptıklarını becerebilirsek, ne kadar kendimizi geliştirirsek, o kadar başarılı oluruz. Eğer eski hamam eski tas modelinde çalışmaya devam edersek, başarıya ulaşmak pek mümkün olmayabilir

Üyelerimizin bireysel başarılarının toplamı ile önce Kütahya ve özellikle ülke ekonomisi gelişecek. Ülke ekonomisinin gelişmesi ile siyasi askeri, ekonomik olarak global sistemde yerimizi daha da güçlendirmiş olacağız.

Bizlerin başarıları ile şehrimizin , dolaylı olarak ülkemizin gelişmesinin özel sektörün ekonomik başarıları ile mümkün olacağını biliyoruz. İş hayatına atılmayı tercih ettiğimize göre, bir anlamda hem kendimiz ve ailemiz için hem de ülkemiz için başarılı olmaya mecburuz. Allah kolaylıklar versin, sonucunda arzu ettiğiniz başarıları nasip etsin inşallah

Nafi Güral