Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Doğrudan Kiralama İlanı

İHALE METNİ